Update m.b.t. Coronacrisis in de zorg van de SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Woensdag 30 december 2020

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP en de feestdagen

Beste bewoners, familie van bewoners, contactpersonen en vrijwilligers,

Stand van zaken locatie De Rusthoeve
In navolging op de berichtgeving van gisteren brengen wij u op de hoogte over de huidige stand van zaken rondom een aantal corona besmettingen binnen De Rusthoeve. Vanwege een aantal besmettingen zijn maatregelen zijn getroffen om verspreiding tegen te gaan. De komende dagen wachten wij de ontwikkeling af om te kunnen bepalen of de genomen maatregelen effect sorteren. Wanneer er geen andere besmettingen meer plaatsvinden zal de Rusthoeve weer open gaan voor bezoek. Maandag 4 januari a.s. zullen wij u op de hoogte brengen of bezoek vanaf die datum weer mogelijk is en welke maatregelen dan nog gelden.

Stand van zaken locatie De Tien Gemeenten
Binnen DTG zijn een paar besmettingen bekend. Dit heeft ons genoopt maatregelen te nemen om verdere verspreiding te voorkomen. De Tien Gemeenten gaat (nog) niet dicht voor bezoek, maar de volgende preventieve maatregelen zijn wel van toepassing voor bewoners en bezoekers:

  • er vinden geen gezamenlijke activiteiten plaats in het restaurant;
  • er worden geen maaltijden meer geserveerd in het restaurant;
  • de kapper is tot nader order dicht;
  • maaltijden kunnen genuttigd worden in de huiskamer(-s) op de etage waar bewoners wonen of eventueel in het eigen appartement;
  • activiteiten vinden plaats op de eigen etage.

Kort samengevat: het aantal bewegingen binnen De Tien Gemeenten wordt drastisch verminderd en de bewoners en teams van de verschillende etages worden strikter van elkaar gescheiden. Hiermee voorkomen we dat er teveel onderlinge contacten zijn tussen bewoners en personeel van de verschillende groepen en etages. Volgende week informeren wij u over de voortgang en of de huidige maatregelen dan gehandhaafd blijven.

Afsluitend nog de mededeling dat er per bewoner maximaal twee bezoekers per dag op visite kunnen komen, graag op afspraak.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het zorgteam van de desbetreffende locatie. Raadpleeg voor nadere berichtgeving ook Carenzorgt.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend