Volledig Pakket Thuis (VPT)

Heeft u, uw partner of uw naasten een indicatie voor zorg met verblijf en woont u in een aanleunwoning bij De Tien Gemeenten of De Rusthoeve? Dan kunt u gebruikmaken van het Volledig Pakket Thuis. Dit pakket combineert de voordelen van het wonen in een aanleunwoning, met complete zorg en service. Net zoals wij die bieden in een van onze woonlocaties.

Wat houdt het in?

Met Volledig Pakket Thuis kunt u zeven dagen per week, 24 uur per dag terugvallen op professionele zorg. Samen met u kijken we welke zorg u nodig heeft. Wij verlenen huishoudelijke hulp, maar ook persoonlijke verzorging en verpleging. Met onze diensten helpen wij u om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in uw vertrouwde omgeving.

U bent welkom in onze restaurants De Populier (onderdeel van De Rusthoeve) of De Vijver (onderdeel van De Tien Gemeenten) om daar een warme maaltijd te eten. Dat kan zowel ’s middags als ’s avonds. Als u het fijner vindt om thuis te eten, bezorgen wij de maaltijd bij u. Het gebruik van koffie en thee in de restaurants is voor u gratis.

Indicatie

Volledig Pakket Thuis is ideaal voor mensen die thuis volledige zorg nodig hebben door bijvoorbeeld een lichamelijke beperking of dementie. U heeft voor dit pakket een indicatie met verblijf nodig, op basis van de Wet langdurige zorg. U kunt deze indicatie aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Onze medewerkers helpen u graag bij het aanvragen van de indicatie.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Volledig Pakket Thuis en het aanvragen van een indicatie, kunt u contact opnemen Thuiszorg Purmerend, via (0299) 412 345 of clientenadministratie@swzp.nl.