Aanleunwoningen

Bij onze locaties staan diverse aanleunwoningen. De bewoners hiervan kunnen gemakkelijk een beroep doen op alle zorg- en dienstverlening van Stichting Wonen en Zorg Purmerend (SWZP). Er is 24 uur per dag zorg op afroep beschikbaar. Daarnaast kunnen bewoners ook deelnemen aan activiteiten en gebruik maken van onze restaurants.

Huren van een aanleunwoning

De aanleunwoningen worden verhuurd door verschillende woningbouwcorporaties. U kunt zich hiervoor inschrijven bij de gemeente Purmerend vanaf 75-jarige leeftijd. De gemeente kan hierop een uitzondering maken als uw huidige woning niet geschikt is en u een langdurige zorgindicatie met verblijf heeft. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Wonen van de gemeente op telefoonnummer (0299) 452 555.

Hieronder kunt u lezen welke woningen door welke woningbouwcorporatie worden verhuurd.

Aanleunwoningen De Rusthoeve

De aanleunwoningen bij De Rusthoeve worden verhuurd door Wooncompagnie. De huur van alle woningen valt binnen de huurtoeslaggrens. Het gaat om de volgende woningen:

  • 55 woningen aan de Magnoliastraat
  • 48 woningen aan de Plataanstate

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wooncompagnie op telefoonnummer 0900 20 22 373 (lokaal tarief)

Aanleunwoningen De Tien Gemeenten

De aanleunwoningen bij De Tien Gemeenten worden door twee verschillende woningbouwcorporaties verhuurd.

Mooiland verhuurt 70 woningen in de Poelmanflat. De huur van de woningen in de Poelmanflat valt binnen de huurtoeslaggrens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mooiland op telefoonnummer (088) 450 10 10.

De 67 aanleunwoningen aan de Rosa Manushof worden verhuurd door Woonzorg Nederland. Deze woningen vallen buiten de huurtoeslaggrens. Er zijn ook nog 20 inpandige woningen aan de Annette Poelmanstraat. Ook deze woningen worden verhuurd door Woonzorg Nederland. De huur van de appartementen aan de Annette Poelmanstraat valt wel binnen de grens voor huurtoeslag. Woonzorg Nederland is bereikbaar op telefoonnummer (088) 921 00 01 voor meer informatie.

Aanleunwoningen Heel Europa

In Heel Europa zijn 50 van de in totaal 140 woningen beschikbaar voor mensen van 75 jaar of ouder. De woningen worden verhuurd door de Wooncompagnie. Via de Wooncompagnie is informatie over de woningen te verkrijgen, zoals de huur en de indeling. Alle woningen vallen binnen de huurtoeslaggrens.