Aanleunwoningen

Rondom onze locaties staan diverse aanleunwoningen. De bewoners hiervan kunnen gemakkelijk een beroep doen op alle zorg- en dienstverlening van Stichting Wonen en Zorg Purmerend (SWZP). Er is 24 uur per dag zorg op afroep beschikbaar. Daarnaast kunnen bewoners ook deelnemen aan activiteiten en gebruik maken van onze restaurants.

Huren van een aanleunwoning

Een aanleunwoning is een zelfstandige huurwoning (gelijkvloers) in of in de buurt van een zorginstelling. Inwoners die 75 jaar of ouder zijn kunnen zich inschrijven voor een aanleunwoning. De gemeente kan hierop een uitzondering maken als de huidige woning niet geschikt is en de bewoner een langdurige zorgindicatie mét verblijf heeft; een zogenaamd zorgzwaartepakket (ZZP) of een indicatie via Ziektekostenverzekeringswet.

Toewijzen via Woonmatch
Sinds 1 mei 2022 is de gemeente gestart met het aanbieden van 75+(aanleun)woningen van Intermaris en Wooncompagnie via het woningaanbodsysteem Woonmatch. Als dit goed verloopt gaat de gemeente verder met de aanleunwoningen van andere corporaties. Door de 75+(aanleun)woningen via Woonmatch toe te wijzen staan deze woningen minder lang leeg en is het voor iedereen duidelijker wie, wanneer aan de beurt is voor een 75+(aanleun)woning. U kiest zelf wanneer u reageert op een 75+woning.

Inschrijven en reageren
Om een 75+(aanleun)woning te krijgen, kunnen inwoners zich inschrijven bij Woonmatch Waterland, dit is gratis. Op Woonmatch staan de 75+(aanleun)woningen die vrijkomen. Inwoners kunnen zelf actief zoeken en reageren.

Overgangsfase
Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle 75+(aanleun)woningen, na de proefperiode, via Woonmatch worden toegewezen en niet meer via de gemeente.

Inschrijfduur gemeente meenemen naar Woonmatch
Staat u al lange tijd ingeschreven voor een aanleunwoning bij de gemeente dan kunt u deze inschrijfduur “meenemen” naar Woonmatch. Dit kunt u niet zelf doen, u kunt de gemeente bellen om dit voor u te regelen.

Telefonisch spreekuur
Voor vragen, hulp bij inschrijving of meer informatie, kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente Purmerend /  team Wonen via (0299) 452 555 (op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 15.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur).

Aanbod aanleunwoningen De Rusthoeve

De aanleunwoningen bij De Rusthoeve worden verhuurd door Wooncompagnie via Woonmatch Nederland. De huur van alle woningen valt binnen de huurtoeslaggrens. Het gaat om de volgende woningen:

  • 55 woningen aan de Magnoliastraat
  • 48 woningen aan de Plataanstate

Voor het actuele woningaanbod klik hier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wooncompagnie op telefoonnummer 0900 20 22 373 (lokaal tarief).

Aanbod aanleunwoningen De Tien Gemeenten

De aanleunwoningen bij De Tien Gemeenten worden door twee verschillende woningbouwcorporaties verhuurd.

Mooiland verhuurt 70 woningen in de Poelmanflat. De huur van de woningen in de Poelmanflat valt binnen de huurtoeslaggrens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mooiland op telefoonnummer (088) 450 10 10.

De 67 aanleunwoningen aan de Rosa Manushof worden verhuurd door Woonzorg Nederland. Deze woningen vallen buiten de huurtoeslaggrens. Er zijn ook nog 20 inpandige woningen aan de Annette Poelmanstraat. Ook deze woningen worden verhuurd door Woonzorg Nederland. De huur van de appartementen aan de Annette Poelmanstraat valt wel binnen de grens voor huurtoeslag. Woonzorg Nederland is bereikbaar op telefoonnummer (088) 921 00 01 voor meer informatie.

Aanbod aanleunwoningen Heel Europa

In wooncomplex Heel Europa zijn 50 van de in totaal 140 woningen beschikbaar voor mensen van 75 jaar of ouder. De woningen worden verhuurd door Wooncompagnie via Woonmatch Nederland. Alle woningen vallen binnen de huurtoeslaggrens. Voor het actuele woningaanbod klik hier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wooncompagnie op telefoonnummer 0900 20 22 373 (lokaal tarief).