Ontmoetingscentrum De Dageraad

Ontmoetingscentrum voor mensen met dementie

Ontmoetingscentrum De Dageraad is er voor zelfstandig wonende mensen met beginnende dementie en hun mantelzorger. De Dageraad biedt een gecombineerd programma met een dagsociëteit voor de deelnemers en een ondersteuningsprogramma voor hun mantelzorgers.

De Dageraad is een apart onderdeel van Stichting Wonen en Zorg Purmerend, met een eigen identiteit. De Dageraad sluit aan bij de vragen van de deelnemers en hun mantelzorgers. In een informele sfeer bieden we de deelnemers verschillende activiteiten aan. Denk hierbij aan activiteiten op het gebied van bewegen, ontspanning, de hersenen en creativiteit.

Werkwijze

Het VUmc heeft richtlijnen opgesteld voor ontmoetingscentra. Wij werken met deze richtlijnen. Dat betekent onder meer dat het programma een vaste dagindeling kent in de ochtend. Na de lunch is er ruimte voor de deelnemers om zelf invulling te geven aan de middag. Dat kan van alles zijn, zoals tuinieren, schilderen, biljarten, wandelen, een spel, mozaïeken, et cetera. De deelnemers worden hierbij begeleid door welzijnsmedewerkers, diverse vrijwilligers en de coördinator van het ontmoetingscentrum.

Bijeenkomsten mantelzorgers en familie

Onder begeleiding van de coördinator van De Dageraad vinden regelmatig een gespreksgroepen voor de mantelzorgers plaats. Tijdens deze bijeenkomsten is er volop gelegenheid om ervaringen te delen en informatie uit te wisselen. Mantelzorgers vinden op deze manier ook steun bij elkaar.

Locatie

De Dageraad is een onderdeel van onze locatie De Tien Gemeenten aan de Hoornselaan in Purmerend. Het centrum is geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Deelname

Om deel te kunnen nemen aan De Dageraad, heeft u een WMO-beschikking nodig. Omdat De Dageraad een ontmoetingscentrum is voor mensen met beginnende dementie, is de deelname altijd voor een bepaalde tijd. Hoe lang dit is, is afhankelijk van de ontwikkeling van de dementie bij de deelnemer.

Actieve betrokkenheid van de mantelzorger is van groot belang om zo de balans in de thuissituatie zo lang mogelijk te waarborgen.

Meer informatie

Voor vragen over De Dageraad, het aanvragen van een indicatie of om u aan te melden, kunt u contact opnemen ons op (0299) 454 061 en dageraad@swzp.nl.

Wilt u meer informatie over leven met dementie? Kijk dan eens op www.netwerkdementie-zw.nl