Zorgorganisaties mobiliseren politieke partijen

Samenwerkende zorgorganisaties in Zaanstreek en Waterland, waaronder Stichting Wonen en Zorg Purmerend, nodigen programmacommissies van politieke partijen uit om met elkaar in gesprek te gaan over de koers op het belangrijke terrein van de zorg voor kwetsbare burgers voor de komende raadsperiode. De zorgorganisaties bieden hen een Een gezamenlijk opgesteld 10-puntenprogramma aan. Hiermee willen ze partijen stimuleren om stevige ambities over deze groep op te nemen in hun verkiezingsprogramma.

Verkiezingsprogramma’s

Sinds 2015 hebben gemeenten veel extra taken en verantwoordelijkheden vanuit de Wmo, de Participatie- en Jeugdwet. Met het 10-puntenprogramma leveren de zorgorganisaties een bijdrage aan de discussie over de inhoud van de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Ze willen als partner met de gemeenteraadsfracties samenwerken en meedenken om deze taken zo goed mogelijk vorm te geven.

Iedereen doet mee

De zorgorganisaties maken zich hard voor een samenleving waarin iedereen participeert. De burger moet centraal staan in plaats van het systeem of de financiering. De organisaties stimuleren gemeenten om social return op te nemen in hun begroting. Daarnaast roepen ze gemeenten op zich in te zetten voor een betere positie en blijvende aandacht voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld bij het inrichten van publieke ruimten, mogelijkheden tot (onbetaald) werk en doelgroepgerichte informatie en communicatie.

Jong en oud

In het 10-puntenplan zetten de zorgorganisaties onder andere in op ouderenzorg. Ze benadrukken de noodzaak voor dementievriendelijke gemeenten, met begeleiding op maat, goede publieksinformatie en een actief dementienetwerk.

Transparantie

Om deze doelstellingen gezamenlijk te realiseren, wijzen de organisaties op blijvende aandacht voor de beperking van administratieve lasten en transparantie over de ingezette gelden. Gestandaardiseerde verantwoordingsmethoden zijn hierbij behulpzaam. “Door gebruik te maken van beschikbare expertise, schaalvoordelen en voorzieningen van gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders, is het leveren van betaalbare zorg op maat mogelijk”, aldus Henk Steen, bestuurder van Odion en voorzitter van zorgdirecteurenoverleg Zaanstreek-Waterland. De samenwerkende zorgorganisaties denken daarom graag mee met gemeenten, zodat zij de juiste keuzes maken voor burgers die in een kwetsbare periode een beroep op hen doen”.

Betrokken zorgorganisaties

De samenwerkende zorgorganisaties in Zaanstreek en Waterland zijn Odion, Leger des Heils, RIBW ZWWF, Pennemes, Mennistenerf, Zorgcirkel, Evean, Parnassia, Prinsenstichting, MEE, Opvoedpoli, Dock, SWZP, Stichting Virenze Kram, Lucertis, Psygro, Enzo, Triversum, Spirit en Landzijde.