Brochure ‘Verblijf met behandeling’

Op onze 3 locaties, De Rusthoeve, De Tien Gemeenten en Heel Europa heeft SWZP in totaal 11 woongroepen waar ouderen met dementie samenleven.
Deze woongroepen zijn bestemd voor mensen die een indicatie voor langdurige zorg met behandeling (Wlz-indicatie) hebben. Deze indicatie hebben zij omdat de noodzakelijke zorg en begeleiding in hun eigen woonomgeving niet langer toereikend was voor hun huidige zorgbehoefte.

Brochure ‘Verblijf met behandeling’

Voor (toekomstige) bewoners, hun familie en/of mantelzorgers die binnen één van onze 3 locaties (gaan) verblijven op basis van een indicatie voor langdurige zorg met behandeling (Wlz-indicatie) hebben wij de brochure ‘Verblijf met behandeling’ samengesteld. In deze brochure zetten we uiteen van u van SWZP mag verwachten voor een zo aangenaam mogelijk verblijf. Ook wordt aangegeven welke aspecten vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) worden bekostigd en welke kosten voor uw eigen rekening zijn, zodat hier geen onduidelijkheden over kunnen ontstaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons KlantenServicePunt, dagelijks bereikbaar tussen 08.00 en 16.30 uur op telefoonnummer 0299-412345.