Ontwikkeling ouderenzorg in onze regio

In de regio hebben we als ouderenzorg-instelling met het Zorgkantoor en andere partners gesprekken gevoerd over verbetering van de samenwerking in de toekomst om zo de verpleeghuiszorg te verbeteren.

De uitgangspunten voor de toekomst zijn gedeeld met de gemeenten, woningcorporaties en andere zorgpartijen in de regio (zie Regiovisie 2020-2025 en het persbericht Goud).

Daarnaast heeft het Zorgkantoor Zilveren Kruis Achmea voor iedere regio een prognose gemaakt op basis van de bevolkingssituatie van de toekomstige behoefte aan zorg (zie Regiomonitor 2021).

Ook de overheid (VWS) denkt na over de toekomst van de ouderenzorg (zie de Dialoognota ouder worden 2020-2040).

Met dit alles en onze eigen ervaringen maakt de SWZP als kleine stichting voor ouderenzorg ook haar toekomstbeleid; over de locaties, de voorzieningen, over gastvrijheid en goede zorg, over de toenemende zorgzwaarte en de noodzakelijke behandeling, de kwaliteit van zorg en de arbeidsmarkt, de visie op de zorg en dienstverlening van de SWZP, enzovoort.