Jaardocumenten

Kwaliteitsgegevens Stichting Wonen en Zorg Purmerend (SWZP)

Verslagjaar 2022
Verslagjaar 2021
Verslagjaar 2020
Verslagjaar 2019
Verslagjaar 2018
Verslagjaar 2017
Verslagjaar 2016

SWZP breed

In ons jaarverslag 2016 leest u hoe SWZP de aansluiting vindt bij de zwaarder wordende zorg.

De Rusthoeve

De Tien Gemeenten

Woonzorglocatie Heel Europa Purmerend

 

Cijfers personeelssamenstelling 2019

In 2019 werkten 421 medewerkers bij SWZP. We hadden 23 BBL-leerlingen niveau 3, 11 medewerkers in opleiding voor niveau 4 en 40 BOL-stagiaires.

De Tien Gemeenten De Rusthoeve Heel Europa
Aantal zorgverleners 127 88 39
Aantal vrijwilligers 94 92 13
Verdeling zorgverleners

Functieniveau 1

Functieniveau 2

Functieniveau 3

Functieniveau 4

Functieniveau 5

Overig

 

10  (1,71  fte)

21  (6,72 fte)

81   (51,90 fte)

7     (4,89 fte)

8     (7,22 fte)

79   (35,14 fte)

 

9     (3,07 fte)

16   (3,33 fte)

55   (31,17 fte)

7     (4,89 fte)

1      (0,78 fte)

69   (21,42 fte)

 

3      (0,69 fte)

4   (1,83 fte)

27    (18 fte)

4      (3 fte)

1       (0,78 fte)

19     (4,69 fte)

Instroom 51 45 16
Doorstroom 9 5 1
Uitstroom 30 27 15
Verzuimpercentage 6,18 % 7,06 % 3,73 %
Vacatures

Ondersteuning

Zorg

Verpleging

 

0

6

1

 

0

5

1

 

0

7

1

MTO 6,7 6,6 6,8
CTO / zorgkaart 8,1 7,9 9,3
Zorgaanbod

Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten en bewoners zich welkom en thuis voelen bij ons. Bewoners en cliënten voeren zelf de regie over de organisatie van hun zorg. Uitgangspunt is het bevorderen van welzijn voor onze bezoekers van de dag-voorzieningen, cliënten van de thuiszorg, en bewoners van de woon-/zorglocaties. We bieden zoveel mogelijk maatwerk.

Zorgvraag

De zorgvraag in Nederland verandert. Deze wordt steeds complexer en zwaarder. Mensen blijven langer thuis wonen en er spelen bij hen vaak meerdere (gezondheids-) problemen tegelijk. Dit geldt ook voor de zorgvraag waarmee de cliënt / bewoner bij ons komt. Dit vraagt om hoger opgeleid personeel.

SWZP en de zwaardere zorgvraag

Wij werken met kleine, zelforganiserende teams. De teams voor de intramurale zorg zijn samengesteld uit medewerkers welzijn, huishouden, zorg en verpleegkundigen, aangevuld met vrijwilligers. De bewoner heeft daardoor te maken met een kleine, vertrouwde groep medewerkers met elk een eigen invalshoek. De medewerkers hebben de ruimte om binnen het team zelf te beslissen over hoe de zorg vanuit en rondom de bewoner te organiseren.

SWZP streeft naar een personeels- en formatiemix die aansluit bij de zorgvraag. Dit betekent dat er volop wordt ingezet op het bevorderen van deskundigheid door het aanbieden van scholingsmogelijkheid aan medewerkers; het beschikbaar stellen van BBL-plekken voor nieuwe medewerkers en het werven van verpleegkundigen, niveau 4 en 5.

Daarnaast werven we hoger opgeleid personeel. De werving van met name (wijk)verpleegkundigen niveau 5 is lastig. Het is voor de VVT-sector als geheel de opgave om de ouderenzorg te promoten als uitdagende en aantrekkelijke werkomgeving.